راه اندازی دبیرخانه تولید محتوای الکترونیک

20 اسفندماه1398 با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، توسط مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش گناباد،دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی به عنوان دبیرخانه تولید محتوای الکترونیک مدیریت…